Så kan du få betalt för att ladda elbilen

Carl Undéhn

Carl Undéhn

24 apr 2024

Energibolaget Tibber har etablerat sig med på marknaden med tjänster för timpriser på el. Något som säkert lockat inte minst de som kör elbil och laddar hemma. Nu lanseras vad Tibber själva beskriver som ”nästa paradigmskifte”. Den nya tjänsten Grid Rewards ska enligt Tibber både bidra till att stabilisera elnätet och göra det möjligt att spara – eller rentav tjäna – pengar när elbilen laddas.

Hur då, kanske du frågar dig? Grunden för Grid Rewards är den ökade tillgången på förnybar energi och vad den gör med priset för el på marknaden.

– Ibland blåser det för mycket och ibland för lite. Då måste man anpassa sin förbrukning, helt enkelt. Det har vi gjort förut med hjälp av smart laddning. Men, det är så att för att energisystemet ska fungera långsiktigt behöver vi bli snabbare och bättre på att anpassa vår förbrukning utifrån hur effektsituationen ser ut i varje land. Och här kommer Grid Rewards in, säger Daniel Lindén som är produktchef och medgrundare av Tibber.

Lanseringen av Grid Rewards beskrivs som ett ”paradigmskifte” av Tibbers medgrundare Daniel Lindén.

När bilen är inkopplad i laddboxen kommer laddningen tidvis att stoppas under korta perioder. Det kan röra sig om 30-40 sekunder eller som mest upp till en kvart när efterfrågan på el är stor. Och är det stort eller rent av för stort utbud av el från sol och vind startar laddningen direkt för att ta till vara på överskottsel. Och någon risk för att bilen inte ska vara tillräckligt laddad när den behövs finns det inte.

– Vi kommer planera att den är färdigladdad när du vill ha det. Och vi kommer försöka göra det för de lägsta priser vi får tag på, säger Daniel Lindén och fortsätter:

– Det görs för att hålla elnätet i balans. Så då kommer vi vara där och med de här inkopplade bilarna och kan dra i gång eller pausa laddningen för att matcha efterfrågan. Vilket våra kunder får betalt för av de olika aktörerna, säger Daniel Lindén.

Enligt Tibbers beräkningar ska det gå att spara upp till 1.000 kronor per år. Tanken är också laddning av elbilar ska vara det första steget i införandet av Grid Rewards. På sikt vill Tibber utvidga tjänsten, till exempel för värme eller varmvatten i huset. När det kommer till elbilarnas roll är det också ett första steg mot att föra in Vehicle to Grid-tjänster. Alltså möjligheten att använda elbilarnas batterier som energilager som kan mata in el i nätet vid behov.

Då talas det ofta om ”virtuella kraftverk”, att hundratals eller tusentals elbilar tillsammans skapar effekt i nätet som motsvarar traditionella kraftverk. Även Tibber beskriver tjänsten med Grid Rewards som ”virtuella kraftverk”, trots att det inte handlar om att mata tillbaka el in i nätet.

– På ett sätt så kan man ju se det som att om man kopplar upp alla de här bilarna tillsammans så blir stora effekter av det. Det kommer motsvara en vattenkraftstationer som kan öka eller minska elproduktionen – fast omvänt då. Det blir som kraftverk som kan balansera energimarknaden, säger Daniel Lindén.

Bestående kunder ska få ett erbjudande om att aktivera tjänsten. De som hoppar på ska sedan kunna följa laddning och mängden Grid Rewards som samlas i appen. Den största skillnaden för kunden blir enligt Tibber att bilen helst ska vara inkopplad för laddning så ofta den är hemma.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: