Satsning på laddning av elbil för hyresgäster i Västerås

Carl Undéhn

Carl Undéhn

2 apr 2024

Västerås kommunala bostadsbolag Mimer är också stadens hyresvärd med totalt 11.000 lägenheter. Med det kommer också nästan lika många parkeringsplatser, 10.000. För att göra det enklare för de som bor i någon av bolagets hyresrätter att ladda sin elbil samarbetar Mimer med det lokala energibolaget Mälarenergi.

– Målet är att kunna erbjuda alla hyresgäster möjligheten att ladda bilen i närheten av hemmet. Arbetet med att bestämma platser och antal börjar nu, tillsammans med Mälarenergi. Vår gemensamma satsning är långsiktig och kommer att löpa över minst tio år, säger Gustav Hanstad som är förvaltningschef hos Mimer.

Arbetet med att förbättra möjligheten att kunna ladda är redan igång. Under vintern har det installerats destinationsladdare med en effekt på 22 kW vid flera centrumanläggningar i anslutning till Mimer bostadshus runt om i Västerås.

Satsningen väntas ge totalt 1.000 nya laddpunkter i staden. Laddarna är inte personliga utan kan bokas av hyresgäster som behöver ladda sin elbil.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: