Siffror visar: landet som är ny etta på elbilstoppen

Carl Undéhn

Carl Undéhn

19 apr 2024

Norge ligger långt före alla andra länder i världen när det kommer till att ställa om till eldrift. Det vet alla, och efter Norge är det även hos oss i Sverige tillsammans med övriga nordiska grannar och Nederländerna som helt eldrivna modeller står för en hög andel av nybilsregistreringarna.

Men det är alla relativt små marknader. När det kommer till volymer är det i stället i Tyskland som varit det land i Europa med flest elbilar på vägarna. Men efter att också Tyskland över en natt slopande sin klimatbonus har försäljningen av nya elbilar där bromsat in. Analytiker räknar med att det kommer säljas 14 procent färre elbilar i Tyskland i år än vad som tidigare räknats med. Något som motsvarar drygt 450.000 bilar och att Tyskland då blir omsprunget som Europas volymmässigt största elbilsmarknad.

Enligt siffror från analytikern Matthias Schmidt har det också redan skett. Under årets första kvartal var Storbritannien med 84.314 nya elbilar det land i Europa med störst försäljning. I Tyskland såldes under samma tidsperiod 81.337 elbilar. På tredje plats hittas Frankrike, med 79.823 sålda elbilar mellan januari och mars. Vilket var en ökning på över 20 procent jämfört med samma tidspersiod förra året. I Frankrike finns det kvar en klimatbonus för elbilar på upp till 5.000 euro (knappt 60.000 kronor) samt en statliga satsning med subventioner som gör det möjligt att leasa en elbil från 100 euro i månaden, omkring 1.200 kronor.

Här i Sverige uppgick antalet registrerade elbilar under årets första kvartal till 18.465 stycken, en minskning med 19 procent jämfört med samma tidsperiod förra året.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: