Elbilen logo Meny

Slut för bilar med förbränningsmotorer i EU 2035

Den senaste tiden har det läckt ut obekraftad information om vad EU-kommissionens nya klimatplan kommer att innehålla.
Planen, som kallas “Fit for 55” , ska säkerställa att EU uppnår målet med att minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent till år 2030 jämfört med nivåerna 1990. Därmed höjs målet från dagens 40 procent, vilket innebär stora förändringar inom flera delar av vår vardag.
Nu har den presenterats och som väntat har den stort fokus på transporter och biltillverkare.
Utsläppen måste minska rejält och år 2035 ska de totala utsläppen från biltillverkares flotta vara noll.
Det innebär ett förbud mot försäljning av nya bilar med förbränningsmotorer.
Det är även i linje med de mål som nyligen lades fram här i Sverige kring ett förbud mot förbränningsmotorer.
De tidigare målen med att sänka utsläppen från dagens 95 gram koldioxid per kilometer med 15 procent till 2025 och med 55 procent till år 2030 förblir däremot oförändrade.
Från 2030 kommer det heller inte finnas några undantag för tillverkare av mindre serier på 10 000 bilar per år.
Beslutet var väntat och är den kanske viktigaste orsaken till att de flesta europeiska biltillverkare satt upp årtal för när de endast ska tillverka elbilar den senaste tiden.
EU kommer även ställa betydligt hårdare krav på de enskilda medlemsländerna att bygga ut laddinfrastrukturen. Till år 2030 ska det finnas  snabbladdare för elbilar var sjätte mil och tankstationer med vätgas för fordon med bränsleceller var femtonde mil utmed viktiga vägar.
– Det här är är arkitekturen som vi behöver för att nå våra mål, sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid presentationen.
Carl Undéhn

Carl Undéhn

PUBLICERAD: 2021-07-14