Solid Power har levererat solid state-celler till BMW

Carl Undéhn

Carl Undéhn

10 nov 2023

Tillsammans med QuantumScape anses Solid Power höra till de amerikanska utvecklarna av så kallade solid state-batterier som kommit längst med tekniken. Med batterier som har en fast i stället för flytande elektrolyt hoppas bilbranschen kunna revolutionera elbilarna med längre räckvidd, snabbare laddning och mer säkerhet jämfört med dagens batterier.

Att få till storskalig tillverkning av solid state-batterier har däremot visat sig svårt. BMW har satsat på kunnandet hos Solid Power och investerat i bolaget – något som nu visat sig ge resultat.

Solid Power meddelar att de har levererat de första battericellerna till BMW.

– Det är ett bevis på vårt teams starka prestation att vi producerade och levererade våra första A-provceller för elbilar till BMW för drygt en vecka sedan, vilket markerar en viktig milstolpe för Solid Power, säger Solid Powers vd John van Scoter.

Får vi se solid state-batterier i Neue Klasse, BMW:s nästa generation av elbilar?

Förutom det faktum att de levererat celler utgörs milstolpen av att det är ett första steg för den formella kvalificieringsprocess som krävs för att kunna använda cellerna i batteripaket hos en serietillverkad elbil.

Det dröjer däremot ännu ett tag. 2025 säger BMW att de vill presentera en ”demonstrationsbil” med tekniken. När de planerar att lansera sin första modell med solid state-batterier har inte slagits fast.

På den fronten har det kommit mer klara besked från japanska tillverkare. Toyota har lovat massproduktion av solid state-batterier senast 2028. Samma år vill även Nissan lansera sin första elbil som använder solid state-batterier.

BMW uppges nu planera att sätta upp samma produktionslina som Solid Power använt vid tillverkningen vid sitt nya battericenter utanför München. Där ska prototypceller tillverkas för fortsatta tester av tekniken.

Vem som ska tillverka solid state-batterierna från Solid Power är oklart. BMW har som bekant inga planer på egen volymtillverkning av battericeller. Förutom BMW har även Ford och Hyundai investerat i Solid Power.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: