Starkt ja till laddstation var sjätte mil i EU-parlamentet

Carl Undéhn

Carl Undéhn

20 okt 2022

Om EU-parlamentet får bestämma ska det redan 2026 finnas laddstationer var sjätte mil utmed de största vägarna i Europa. Förslaget röstades igenom på onsdagen i franska Strasbourg med stor majoritet med 485 röster för och 80 emot.

Med det är parlamentets ståndpunkt i frågan tydlig inför förhandlingar med EU:s medlemsländer om att inför förslaget som en bindande förordning.

Förslaget innefattar även laddinfrastruktur var sjätte mil för lastbilar och bussar samt möjlighet att tanka vätgas med tio mils mellanrum. Det ska däremot endast gälla utmed färre vägar än möjligheten att ladda för personbilar.

Karta över viktigaste vägarna enligt EU-parlamentet

Om förslaget blir verklighet skulle det innebära att det måste finnas laddstationer var sjätte mil utmed bland annat vägarna E4, E6, E10, E18, E20 och E45. Parlamentet vill också att stationerna ska vara öppna för alla märken med tydliga priser som ”bör vara överkomliga och jämförbara”.

Förslaget är en del av EU-kommissionens klimatpaket ”Fit for 55” som till 2030 ska sänka EU:s utsläpp av växthusgaser med 55 procent jämfört med nivåerna 1990. I det ingår också att det ska sättas upp bindande mål för utbyggnaden av laddinfrastruktur i alla medlemsstater.

Parlamentets förslag går också längre än det som kommissionen lagt fram. Ursprungligen innebar det att varje laddstation fram till 2025 ska ha en total effekt på 300 kW med minst en laddpunkt på 150 kW. Parlamentet vill däremot att varje station ska ha en total effekt på 600 kW och minst en laddpunkt på 300 kW.

Till 2030 ökas målet till att stationens totala effekt ska vara 900 kW med minst två laddpunkter med en effekt på 350 kW.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: