Staten stöttar Northvolt med 146 miljoner

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

6 feb 2018

Energimyndigheten stöttar Northvolts pilotanläggning i Västerås med ytterligare 146 miljoner kronor. Stödet motsvarar 20 procent av kostnaderna och ska betalas ut i etapper, förutsatt att Northvolt säkrat samfinansiering.

På pilotanläggningen ska företaget testa en ny produktionsmodell som möjliggör batteritillverkning med lägre miljöpåverkan innan man börjar med storskalig produktion i Skellefteå, något som skulle skapa 2 500 direkta arbetstillfällen i den norrländska staden.

– Sveriges unika trygga, konkurrenskraftiga och gröna energisystem är en viktig faktor i etableringen av ny industri och skapa nya jobb, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

– Transportomställningen till elektrifiering skapar nya möjligheter och en storskalig batteriproduktion är viktig för Sveriges centrala roll i den omställningen och för att minska klimatpåverkan av transportsektorn hos oss i Sverige och globalt.

Myndigheten har sedan tidigare beviljat stöd på 40 miljoner kronor till den förstudie som skulle utreda möjligheterna till storskalig batteriproduktion i Norden, samt för affärsutveckling. 19 miljoner kronor av stödet utgörs av ett lån.

Scania investerar i batterifabriken

Northvolt och ABB samarbetar kring batterifabrik

Stor batterifabrik byggs i Göteborg

 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!