Stor ökning av elektrifierade bilar i Europa

Carl Undéhn

Carl Undéhn

27 apr 2021

Siffror från både en studie utförd av det tyska institutet CAM och ACEA, de europeiska biltillverkarnas organisation, visar på rejält ökad försäljning av elbilar och laddhybrider i Europa under årets första kvartal.

I EU som stort växte elbilsmarknaden med hela 59.1 procent jämfört med första kvartalet 2020. Ökningen drevs inte minst på av Tyskland, där registreringen av elbilar under årets första kvartal steg med 149 procent jämfört med året innan.

Gällande laddhybrider ökade marknaden med hela 175 procent i EU. Alla de större europeiska marknaderna låg bakom lyftet, men framförallt Italien sticker ut med med en ökning på hela 445.7 procent. Även Tyskland och Frankrike rapporterade en tvåfaldig ökning i segmentet.

Elhybrider utgör den största andelen elektrifierade fordon i EU och ökade med 101.6 %. Italien utgjorde återigen lejonparten med en ökning på 246.5 %, rapporterar ACEA.

Men ännu är det Kina som är världens största marknad för elfordon. Där skedde en nästintill femfaldig ökning av elfordon i jämförelse med föregående år och kvartal. En intressant skillnad mellan de två kontinenterna är att i Kina representerar elbilar den absoluta majoriteten av försäljningen – 408 000 av de 489 000 elfordon som såldes var elbilar.

Stefan Bratzel, som leder studien från CAM, menar att dagens incitament för elfordon i Europa till stor del ligger bakom skillnaden mellan EU och Kina. Dessutom menar Bratzel att dagens regleringar i Europa inte är helt oproblematiska, eftersom utsläppen från laddhybrider ofta är flera gånger högre än de de rubricerade värdena, rapporterar Electrive.

Text: Sigge Dackevall

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: