Studie från Chalmers visar: tydligt klimateffekt med förbud mot fossilbilar

Carl Undéhn

Carl Undéhn

27 maj 2021

Enligt regeringens klimatmål ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Transporter spelar där en nyckelroll och att det behövs fler elbilar på våra vägar för att nå målet är en självklarhet.

Men hur påverkar elbilarna klimatet i sin helhet om även produktionen av bilar, batterier och elen som de behöver vägs in i ekvationen?

Bra, enligt en ny studie från Chalmers i Göteborg som tagit ett helhetsgrepp kring elbilarnas hela livscykel, inklusive batteriet.

Slutsatsen av studien är att utsläppen från Sveriges personbilar kan närma sig noll år 2045. Men då krävs en snabb ökning av elbilar och även ett förbud mot nyförsäljning av bilar med förbränningsmotor senast år 2030.

Avgörande är dock hur batterierna tillverkas. Fler elbilar innebär ökad efterfrågan på batterier, som har en energikrävande tillverkning. Forskarna menar däremot att finns goda möjligheter till att minska batteriernas avtryck på miljön genom förbättrade tillverkningsprocesser.

– Vår sammanställning visar att de genomsnittliga utsläppen i global batteritillverkning skulle kunna minska med omkring två tredjedelar per kilowattimme batterikapacitet fram till 2045. De utsläppen sker däremot ofta i andra länder och därför har svenska beslutsfattare mer begränsade möjligheter att påverka dessa, säger Johannes Morfeldt som forskar inom fysisk resursteori på Chalmers.

Men även om minskningen av utsläpp från batteritillverkningen inte lyckas minska i önskad takt skulle ett förbud mot förbränningsmotorer senast 2030 ge en stor miljöeffekt.

Illustration: Yen Strandqvist/Chalmers

Enligt beräkningarna var det totala utsläppet av koldioxid 2020 från den svenska bilparken 14 miljoner ton. Av det kom 9 miljoner ton från bilarnas avgasrör vid körning, något som alltså skulle försvinna om hela bilparken i stället bestod av elbilar.

Om även övrig produktion av bilar och batterier sker med mindre utsläpp än idag minskar utsläppen ytterligare. Men redan med dagens produktion skulle alltså effekten var tydlig.

En anledning till det är den stora andelen förnyelsebar el vi har i Sverige. Effekten skulle alltså inte bli densamma i länder som förlitar sig mer på kolkraft vid elproduktion.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: