Studie: laddinfrastruktur växer snabbare än antalet elbilar

Carl Undéhn

Carl Undéhn

11 jul 2024

Elbilarna fortsätter att öka på den globala bilmarknaden, men i en något långsammare takt jämfört med de senaste åren. Så kan den nya studien EV Charging Index från konsultfirman Roland Berger sammanfattas. I den undersöks data från 32 marknader i Europa, Amerika, Mellanöstern och Asien, samt har det gjorts intervjuer med 16.000 deltagare.

Förra året stod elbilarna för 20 procent av marknaden i de undersökta länderna, en ökning från 14 procent under 2022. Under 2022 dubblerades försäljningen av elbilar globalt, men 2023 mattades takten av då ökningen uppgick till 33 procent jämfört med året innan.

Orsaken uppges enligt studien bero på en rad olika faktorer. Ökade energikostnader och hg inflation är två saker som pekas ut tillsammans med att flera länder har minskat eller dragit ned på incitament för kunder att välja eldrift.

Som namnet på studien visar undersöker den också utbyggnaden av laddinfrastruktur. Antalet laddpunkter globalt ökade under förra året med 65 procent. I det hittas en rejäl ökning på 80 procent av antalet snabbladdare i Västeuropa. Framförallt i Frankrike och Tyskland har utbyggnaden av snabbladdare gått i rask takt. Av de 635.000 laddpunkter som fanns i Europa vid slutet av 2023 var över 90.000 snabbladdare. Vilken effekt studien anser är gränsen för vad som är en snabbladdare nämns däremot inte.

Den höga takten innebär att utbyggnaden av laddinfrastruktur nu ligger före försäljningen av elbilar i Europa. Bäst utbyggd laddinfrastruktur och mest nöjda användare hittas i Kina, som får 82 poäng. Sverige tilldelas 58 poäng, vilket är en jämförelsevis låg siffra och hamnar därmed under alla västeuropeiska länder förutom Portugal och Belgien.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!