Tesla Model Y körde om Volvo 2023

Carl Undéhn

Carl Undéhn

2 jan 2024

”Kraftig minskning” av nya bilar och en elektrifieringstakt som backar. Så förutspår branschorganisationen Mobility Sweden 2024, när de både sammanfattar det förgångna året och blickar in i framtiden.

Under just avslutade 2023 ökade antalet nyregistrerade bilar något med 0,5 procent jämfört med året innan. Något som Mobility Sweden menar berodde främst på att tillverkarnas orderböcker var fulla redan vid årets början.

Totalt registrerades det 289.665 nya personbilar under året varav 112.115 var helt eldrivna modeller och därmed stod för 38,7 procent av nybilsregistreringen. Det kan jämföras med Norge, där elbilarna under 2023 väntas stå för 83 procent.

Jämfört med året innan ökade antalet elbilar med 18 procent. Men den snabba ökningstakten från tidigare år har mattats av och under 2023 var det främst företagsbilar som var eldrivna.

Landets mest registrerade bil, oavsett drivlina, blev Tesla Model Y med 16.412 exemplar. Volvo, som annars vant sig vid att toppa listan i Sverige, fick nöja sig med en andra plats för XC40 med totalt 13.606 exemplar. Av dem var också majoriteten, 9.142 bilar, den eldrivna versionen av XC40.

Mobility Sweden väntar sig heller ingen nämnvärd ökning av nya bilar – vare sig eldrivna eller med en annan drivlina – under 2024. Prognosen präglas av den rådande lågkonjunkturen och antalet nybilsregistreringar förväntas med 240.000 bilar bli lägre än i år. Även elbilarnas andel spås minska till att under 2024 utgöra 35 procent av alla nya bilar.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: