Tesla utför aktiesplit

Jonathan Möller

Jonathan Möller

13 aug 2020

Onsdag den 11 augusti meddelande Tesla på sin finanshemsida en 1:5 aktiesplit på sin stamaktie TSLA. Detta innebär att varje aktie delas upp i fem nya aktier, samtliga med ett nytt värde på en femtedel av originalaktien. Spliten ska ske den 28 Augusti.

Skälet till detta ligger i det befintliga höga priset på en Tesla aktie, 1443 dollar i skrivande stund. En alltför kostsam aktie kan leda till tvekan hos investerare vilket missgynnar Tesla. Spliten förändrar alltså inte värdet av befintliga aktieägares tillgångar, utan är menad att göra aktieköp mer tillgängligt för investerare och anställda.

Till följd av uttalandet så ökade Teslas aktie med 8 procent, innan den stannade för dagen upp 6 procent.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!