Till slut: klart med statliga stöd för Northvolt Drei

Carl Undéhn

Carl Undéhn

5 dec 2023

Planerna kring batterifabriken Northvolt Drei i Tyskland har haft en lite svajjig start. Innan arbetet med den kommit i gång meddelade den svenska batteritillverkaren att satstningen kan pausas och att de i stället fokuserar på en fabrik i Nordamerika.

Efter försäkran om ekonomiskt stöd från tyska staten gick Northvolt vidare med planerna. Men häromveckan hamnade den tyska regeringen i en budgetkris. Landets högsta domstol underkände regeringens planer att använda pengar som lånats upp under coronapandemin till en klimatfond för stöd till gröna industrisatsningar, som Northvolts batterifabrik.

Med det saknades plötsligt 60 miljarder euro, eller omkring 680 miljarder kronor. Men nu meddelas ändå att Northvolt får ett stöd på 700 miljoner euro, 7,9 miljarder kronor, för etableringen av sin batterifabrik i norra Tyskland.

Northvolt Drei väntas stå klar 2026 med en planerad årskapacitet på 60 GWh. Valet av plats beror enligt Northvolt på den stora tillgången på grön energi i regionen där det finns stora vinkraftparker. Totalt väntas projektet få en prislapp på omkring 50 miljarder kronor och hittills uppger Northvolt själva ha satsat en miljard kronor.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: