Totalkostnaden anses viktig – men få räknar på den

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

15 dec 2017

Totalkostnaden är viktig, anser de flesta bilköpare. Ändå är det få som räknar på de olika alternativen innan de slår till, visar en ny svensk studie. Detta kan innebära att bilköpare väljer bort elbilar trots att de i längden kan vara billigare, menar Jens Hagman, forskare på Kungliga tekniska högskolan.

Efter att ha analyserat svaren från närmare 1 000 personer som deltog i den internetbaserade studien kom han och kollegorna Sofia Ritzén och Jenny Janhager Stier fram till att det finns en ”totalkostnadsparadox” som de redogödr för i en artikel i American Journal of Industrial and Business Management.

Även om bilköpare i allmänhet är bra på att uppskatta kostnaden för enskilda kostnadsposter som hör ihop med bilägandet, är de dåliga på att väga in alla poster.

Försäkring och bränsle är de utgiftsposter som flest köpare, 31 respektive 29 procent, inkluderar i sin analys. Bara åtta procent av deltagarna i studien uppgav att de tar hänsyn till värdeminskning och ränteutgifter.

Närmare sex av tio räknade överhuvudtaget inte på totalkostnaden inför bilköp. Och trots att merparten av bilköparna anser att totalkostnaden är viktig var det inte ens en av tio som gjorde en kostnadsanalys med fler än fyra utgiftsposter.

Att högutbildade i större utsträckning räknar på totalkostnaden kommer inte som någon större överraskning. Den allra största paradoxen är att höginkomsttagare också är bättre på att räkna på totalkostnaden.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: