Toyota levererar bränsleceller till hybridtåg

Carl Undéhn

Carl Undéhn

12 apr 2021

Tillverkare som Renault, Citroën och Opel lägger nu i en högre växel för bränsleceller i sina transportbilar. Men fotfarande är det Toyota som ligger i framkant vad gäller att satsa på vätgas. Bränslecellsmodellen Mirai kom nyligen i en ny och uppdaterad version.

Men Toyota satsar även på tekniken inom tåg.

Den japanske tillverkaren ingår i det europeiska samarbetet med det något krångliga namnet ” Fuel Cell Hybrid Power Pack for Rail Applications”, eller kort FCH2RAIL.

Inom det ska Toyota leverera bränslecellsmoduler till tåg för att ersätta linjer på kontinenten som ännu drivs med diesellok. Restvärme från bränslecellerna kan även användas för att värma vagnarna.

Men inom projektet tas även hybridtåg utrustade med både batterier och bränsleceller fram. Tekniken gör det då möjligt att köra tågen med batteridrift på sträckor med strömledningar i luften och en kombination av batteri- och vätgasdrift på övriga sträckor.

Det största problemet ligger i att få till en bra styrning av de båda drivlinorna i hybridsystemet. Men fördelarna är stora, framförallt då många sträckor i Europa ännu inte är elektrifierade. Som exempel är 80 procent av järnvägsnätet i Sverige elektrifierat, i England endast 40 procent.

Enligt Toyota erbjuder hybridtekniken ett billigt alternativ till att sätta upp kontaktledningar.

Tekniken är tänkt att användas för både gods- och persontransporter och ska tas i drift inom fyra år. De första sträckorna är planerade att testas i Spanien och Portugal.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: