Toyota tillverkar solid state-batterier med oljebolag

Carl Undéhn

Carl Undéhn

12 okt 2023

2026 lanserar Toyota en ny generation elbilar. Samtidigt arbetar den japanska tillverkaren på utvecklingen av olika typer av batterier som ska täcka upp olika fordons behov. Bland annat planerar Toyota att 2027 lansera en första modell med solid state-batterier som ska få en räckvidd på 100 mil.

Förutom längre räckvidder erbjuder solid state-batterier med fast i stället för flytande elektrolyt även snabbare laddning och mer säkerhet. Ännu har ingen lyckats få till volymtillverkning av solid state-batterier, men Toyota anses ligga i framkant av utvecklingen.

Prototyp av ett solid state-batteri från Toyota.

Nu meddelar Toyota en något oväntad partner för sin storskaliga tillverkning av solid state-batterier. Nämligen det japanska oljebolaget Idemitsu. Tillsammans med Toyota ska de utveckla solid state-batterier som ska lanseras 2027 eller 2028 och börja masstillverkas efter det.

Orsaken till samarbetet är att oljebolaget Idemitsu bedriver utveckling av en fast elektrolyt baserad på sulfid. Toyota beskriver det som ”ett lovande material för att uppnå hög kapacitet och effekt för elbilsbatterier” och att det lämpar sig väl för masstillverkning.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: