Trafikverket bygger elväg utmed E20 mellan Hallsberg och Örebro

Carl Undéhn

Carl Undéhn

5 jul 2021

För att sänka utsläppen från vägtransporter och nå Sveriges klimatmål görs eller ska det göras försök med olika tekniker.

En av dem är så kallade elvägar, där fordon kan laddas under färd med skenor i marken eller ledningar i luften.

Nu har Trafikverket beslutat att en sådan ska byggas utmed 21 kilometer på E20 mellan Örebro och Hallsberg. Det är en noga utvald placeringen av sträckan då den befinner ”mitt i logistiktriangeln mellan Stockholm, Göteborg och Malmö”, skiver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Sträckan löper bland annat mellan godsbangården i Hallsberg och ett logistikområde i Marieberg.

Redan tidigare finns försök med kortare sträckor, men nu handlar det om den första permanenta elvägen som byggs i Sverige. Vägen planeras vara klar till år 2025, men det är ännu oklart om laddning ska ske med skenor i marken ledningar i luften.

Även sträckan mellan Västerhaningen och Nynäshamn utmed väg 73 fanns som alternativ för den nya elvägen. Planeringen som redan gjorts kommer nu att sparas ifall sträckan kommer att bli aktuell igen.

Trafikverkets satsning är en del i att uppnå fossilfria transporter i Sverige till år 2045. Förra året satte regeringen upp ett mål om att bygga 300 mil elvägar fram till 2035.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: