Trafikverket ger 45 miljoner till 39 snabbladdare i norra Sverige

Carl Undéhn

Carl Undéhn

13 maj 2021

Utsläppen från transporter i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Det är bara möjligt om antalet elbilar på våra vägar ökar kraftigt. För att skapa bättre förutsättningar ger Trafikverket investeringsstöd för att bygga snabbladdare utmed mindre trafikerade vägar där lönsamheten anses mindre. Kravet är att aktören lovar att driva stationen i minst fem år.

Förra året ledde det till 20 nya snabbladdningsstationer och nu byggs ytterligare 39 stycken utmed bland annat inlandsvägen E45.

Tio aktörer kan dela på stödet som totalt uppgår till över 45 miljoner kronor. Totalt handlar det om 62 platser i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Norrbotten där det gick att ansöka om investeringsstöd. Trafikverket meddelar att arbetet nu fortsätter för att även täcka upp de sista så kallade ”vita fläckarna” med snabbladdningsstationer.

Av de som hittills beviljats stöd räknar Trafikverket med att 16 nya snabbladdningsstationer kommer vara i drift innan årets slut. En lista över alla platser som beviljats stöd finns på den här länken.

Enligt den är sex av stationerna som beviljats stöd från ”TM Sweden AB”, alltså Tesla. Deras Superchrgers kan endast användas av Teslas bilar. Det stämmer inte överens med Trafikverkets regler för stöd som säger att det måste det handla om ”publika laddstationer”.

– Tesla har sökt på dessa grunder och även intygat detta i ansökningsblanketten när de kryssat i den rutan. Vi förutsätter därför att de laddstationer de bygger kommer vara publika, säger Hanna Eklöf från Trafikverket.

Om det handlar om Supercharger-laddare som även ska erbjudas till andra märken eller någon annan form av snabbladdare är däremot oklart.

På förfrågan vill Tesla inte ange några detaljer utan skickar ett uttalande där de anger att de ”undersöker möjligheter att utvidga vårt nätverk. Detta inkluderar samarbete där vi kombinerar vårt nätverk med offentliga laddare som drivs av andra företag, vilket vi har gjort i andra europeiska länder. För närvarande kommenterar vi inte ytterligare om vår strategi och affärsavtal inklusive potentiellt samarbete med andra företag”.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: