Tredubblad försäljning av elbilar i Europa

Carl Undéhn

Carl Undéhn

8 feb 2021

Bilar med el- och hybriddrift ökar sin marknadsandel allt snabbare i Europa. Det står klart när organisationen för europeiska biltillverkare, ACEA, presenterar sina siffror för 2020.

I Sverige ökade försäljningen av rena elbilar med 79,3 procent och plug-in hybrider med 166,5 procent under 2020 jämfört med 2019.

Totalt utgjorde försäljningen av rena elbilar i Europa 10,5 procent – en rejäl ökning från året innan då andelen elbilar var 3 procent. Bilar med hybriddrift stod för 11,9 procent av försäljningen, också det en ökning från 2019 då de utgjorde 5,7 procent.

Siffrorna visar på en snabb ökning i efterfrågan och att utsläppsregler tillsammans med subventioner leder till en snabb förändring i kundernas köpbeteende.  

Inte helt oväntat skedde också den största ökningen av laddbara bilar i de länder som erbjuder mest generösa miljöbonusar.

Rapporten visar att suget efter eldrift tog ett kraftigt språng uppåt mot slutet av året. Under det sista kvartalet 2020 var 16,5 procent av alla bilar som såldes laddbara. I rena siffror betyder det att det såldes nästan en halv miljon laddbara bilar, en ökning på 262,8 procent jämfört med samma kvartal året innan.

Uppdelat mellan olika teknologier innebar det en ökning under sista kvartalet på 216,9 procent för rena elbilar och 331 procent för plug-in hybrider.

För Sveriges var ökningen något mindre än genomsnittet och här ökade andelen laddbara bilar under det sista kvartalet med 198 procent.

Däremot var minskningen av andelen bensin- och dieselbilar större i Sverige. Sett över hela året i EU minskade andelen bensinbilar med 37,3 procent och andelen dieselbilar med 32,3 procent.

I Sverige innebar minskningen däremot 37,9 procent för bensinbilar och 47,2 procent för dieselbilar.

Trots den snabba ökningen av laddbara bilar är det ännu en bit kvar till målet om att bilar med eldrift ska stå för 40 procent av nyregistreringar inom EU till år 2030.

Bensin- och dieselbilar står också fortfarande för över 75 procent av nybilsförsäljningen i Europa.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!