Trots corona – 2020 starkt år får förnybar energi

Lotta Hedin

Lotta Hedin

11 nov 2020

Trots det osäkra ekonomiska läget i världen till följd av coronapandemin blir utvecklingen för förnybar energi globalt sett stark under 2020.

I en färsk rapport konstaterar det internationella energiorganet IEA att utvinningen av elektricitet från förnybara källor kommer öka med sju procent.

Vid utbrottet av coronapandemin förutspådde EIA att investeringarna i förnybara energikällor skulle minska under året till följd av den ekonomiska tillbakagången, men nu konstaterar man alltså att det istället ser ut att bli en ordentlig ökning.

IEA ser en ännu starkare utveckling under nästa år. Då är prognosen en ökning på 10 procent, framförallt genom utbyggnad av vind och solkraft i Indien och EU.

Den totala energianvändningen minskar under 2020 enligt IEA, och framför allt är det efterfrågan på bränsle till transporter gått tillbaka.

Om fem år, 2025, räknar IEA med att förnybara källor har gått om kol när det gäller elframställning globalt sett, och stå för två tredjedelar av elproduktionen. 2018 som är det senaste året det finns fastställda siffror för stod förnybara källor för 26 procent av elproduktionen i världen.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!