Undersökning: Så tänker svenskarna om laddfordon

Lotta Hedin

Lotta Hedin

23 dec 2020

Sedan 2013 har Energimyndigheten undersökt svenskarnas kunskap och inställning till laddfordon. 2000 personer har fått svara på frågor. När den fjärde undersökningen nu sammanställts konstaterar myndigheten att kunskapen ökat.

Men det finns fortfarande en del luckor: Knappt häften av de svarande känner till att det finns investeringsstöd till laddstationer. En fjärdedel vet inte att det finns styrmedel som minskar inköpspriset.

De tillfrågade fick själva skatta sin kunskapsnivå. Omkring en fjärdedel uppger idag att de har god eller mycket god kunskap om laddfordon. Andelen som anser sig ha mycket liten kunskap har minskat.

Samtidigt är det i 2020 års undersökning under fyrtio procent som själva har erfarenhet att köra ett laddbart fordon.

Inställningen till laddfordon verkar också ha blivit mer polariserad. Cirka 60 procent är uttalat positiva eller mycket positiva till laddfordon. Men, 2020 är det också fler som uppger att de är mycket negativt inställda än det var 2015 och 2017.

Läs mer om Energimyndighetens undersökning här

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!