Elbilen logo Meny

Regeringen: Nu ska elvägarna rullas ut

Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade på torsdagen flera nya åtgärder för att öka takten mot en elektrifiering av vägtransporterna i Sverige.

Bland annat får Trafikverket i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnaden av elvägar i landet, med målsättningen att ha 200 mil elväg på plats till år 2030, och 300 mil elväg till 2035. Det skulle motsvara en halvering av utsläppen från den tunga vägtrafiken.

– Nu testar vi inte längre, nu kör vi, sa infrastrukturministern under presentationen för pressen, och underströk att Trafikverkets uppdrag var att ”nu rulla ut elvägarna”.

En hel del arbete kvarstår dock innan elvägarna kan börja byggas.

Som elbilen berättat om tidigare har flera försöksprojekt gjorts i Sverige, med laddning av tunga lastbilar under färd via luftburna ledningar, skena i marken, och induktiv laddning i vägen. Vilken teknik man ska satsa på är ännu inte klart, det ingår i Trafikverkets uppdrag att redovisa hur olika tekniker påverkar förutsättningarna att påskynda elektrifieringen.

Regeringen tillsätter också en särskild utredare som ska föreslå hur avgifterna för att använda elvägarna kan utformas, och hur drift och underhåll ska ske.

Trafikverket får även i uppdrag att analysera behovet av infrastruktur för snabbladdning av tunga transporter längs vägnätet.

En elektrifieringskommission med representanter från både transport- och energisektorn har också bildats. Kommissionen ska fungera som ett rådgivande organ.

Tidigare i veckan beslöt regeringen även att tillsätta en särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet som ska ta fram en nationell strategi för hur elektrifieringen i stort ska gå till i Sverige, alltså inte bara av vägtransporterna utan även industrin.

Arbetet ska ledas av en nytillsatt ”elektrifieringsgeneral”, kanslirådet Truls Borgström, berättar energiminister Anders Ygeman för Dagens Nyheter.

Truls Borgström har tidigare arbetat som sveriges energiråd i Bryssel.

Lotta Hedin

Lotta Hedin

PUBLICERAD: 2020-10-15