Uppsala testar effektivt och flexibelt lokalt elnät

Carl Undéhn

Carl Undéhn

17 nov 2021

Kombinationen av fler elbilar och en vilja att öka elektrifiering av industrin kan ställa nya krav på Sveriges elnät. När behovet av el ökar på grund av att till exempel fler laddar sin elbil behövs en mer effektiv styrning av elnätet.

Det rapporterar Sveriges Radio som lyfter fram det EU-finansierade projektet CoordiNet som ska se hur en så kallad flexibilitetsmarknad av el kan etableras. Tanken är att tillgången ska styra elförbrukningen och ett försök görs nu med 400 villor i Uppsala.

Där finns sedan flera år enkapacitetsbrist i elnätet under kalla vinterdagar. Det hoppas kommunen kunna lösa genom attskapa en sallad lokal effektmarknad”. Målet är att undersöka hur nätet bland att kan styras för att minska effekten på visst håll när behovet är större på ett annat eller öka produktionen av el tillfälligt.

Med i projektet är förutom Uppsala kommun också Vattenfall och Svenska Kraftnät som vill titta på möjligheter att bygga ett både smartare och mer effektivt nät.
-Det är både en timingfråga, det går fortare, men också kanske mer om ska vi bygga nät för att hantera alla situationer? Eller ska vi också ha en del som hanteras via olika typer av flexibilitetslösningar, säger Niclas Damsgaard som är chefsstrateg hos Svenska Kraftnät.

Ett mer flexibelt elnät kan däremot inte lösa hela frågan utan endast bli en del av det.
-Vi kommer behöva jobba med att vara mer effektiva i framtiden som ett komplement till att vi också behöver bygga ut elnätet, säger Yvonne Ruwaida som är affärsstrateg hos Vattenfall till Sveriges Radio.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: