Utbrett missnöje med laddinfrastrukturen

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

18 okt 2017

Det är alldeles för glest mellan laddstationerna, anser en majoritet av svenskarna. Missnöjet är störst utanför storstäderna och bland kvinnor, visar en ny undersökning. Närmare sex av tio bilägare som deltog anser att det finns för få laddstationer eller att de ligger för långt bort för att de ska ha nytta av dem vid vardagskörning. Och hälften kan inte ladda hemma eller vid sin arbetsplats.

Bara 20 procent av kvinnorna och 28 procent av männen bland de 1 015 bilägarna som ingick i studien är nöjda med laddinfrastrukturen.

Paradoxalt nog är ändå många villiga att köpa en elbil när det blir dags att byta ut sin nuvarande bil, men om laddinfrastrukturen inte byggs ut kan många komma att ompröva sitt ställningstagande. Detta trots att en rad elbilar med attraktiva specifikationer är på väg ut på marknaden, samtidigt som supermiljöbilspremien höjs till 60 000 kronor.

– När 63 procent av de svenska bilägarna är beredda att köpa el- och hybridbilar enligt vår undersökning är det ganska tydligt att problemen med infrastrukturen kommer att hindra den lovande snabba övergången till eldrift, säger Gunnar Dackevall, mässgeneral för elbilsmässan eCar Expo i Göteborg och Stockholm i november.

Elbilar är heta bland bilköparna

Det största problemet är bristen på laddmöjligheter vid hemmet eller på jobbet, den sortens laddning som bland andra Teslas vd Elon Musk förespråkar. Den amerikanska biltillverkaren anser att deras superchargernätverk företrädesvis ska användas vid långresor – och har därför börjat begränsa möjligheterna till fri laddning.

Med facit på hand efter studien, som undersökningsföretaget Mejsel gjorde på uppdrag av eCar Expo, är Dackevall inne på samma linje.

2017-7– Inte minst anmärkningsvärt är att så få tycker sig ha möjlighet att ladda bilen hemma och på jobbet. Här krävs det större insatser och stöd om övergången ska bli omfattande.

Läs mer om de senaste bil- och laddnyheterna i det senaste numret av papperstidningen (eller som e-tidning), bland annat Tesla Club Swedens ordförande Tibor Blomhälls debattartikel om de osynliga laddarna. I tidningen finns även en artikel om landets bästa elbilskommuner – de kanske har något att lära ut? Och hur fungerar det egentligen när man kör eldriven husbil eller kopplar en husvagn bakom elbilen? ”Vi fick dumpa husvagnen på vägen”, skriver Ida Karlsson.

Eldrift om köparna får välja

 

 

 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: