Utökat samarbete kan ge mer spridning av snabbladdande XFC-celler

Carl Undéhn

Carl Undéhn

12 mar 2024

StoreDot och EVE Energy samarbetar sedan 2017 och sedan 2021 står det klart att den kinesiska batteritillverkare ska masstillverka cellerna åt StoreDot. Enligt planen något som ska komma i gång i år.

Nu utökas samarbetet med ett nytt avtal. Genom det säkrar StoreDot produktionskapacitet hos den kinesiska batteritillverkaren. När tillverkningen drar igång ocg vilka mängder det handlar om framgår inte. Men genom det ska StoreDot kunna leverera sina snabbladdande celler till kunder som investerat i batteriutvecklaren. Dit hör bland annat Volvo och Polestar där den sistnämnda i år ska visa en prototypmodell som använder celler från StoreDot.

Polestar ställer upp med en bil som ska visa en prototyp med StoreDots snabbladdande celler.

Intressant är att avtalet ny talar om att EVE Energt dessutom kan tillverka XFC-celler på licens och sälja dem vidare till andra. Något som kan ge större spridning av den snabbladdande tekniken. Den bygger på en anod med en hög andel kisel ska göra det möjligt att ladda 16 mils räckvidd på fem minuter. Något som på sikt ska sänkas till endast två minuter.

Tidigare i år visade StoreDot upp sitt koncept för att paketera cellerna med så kallad cell to pack-teknik. Konceptet använder ett system med kylning av varje cell, något som enligt StoreDot ska bidra till bättre reglering och jämnare temperatur av hela batteripaketet.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: