Utredning föreslår försäljningsstopp för fossilbilar i Sverige 2030

Carl Undéhn

Carl Undéhn

1 jun 2021

Idag håller miljö- och klimatminister Per Bolund en pressträff i samband med att utredningen om utfasning av fossilbilar lämnas över. Men redan nu på morgonen skriver utredaren Sven Hunhammar en artikel på DN Debatt där han redovisar för slutsatsen i rapporten.

Den är tydlig och sätter inte bara mål inom Sveriges gränser. Utredningen föreslår att Sverige ska verka för en utfasning av nyförsäljning av bilar med förbränningsmotor i hela EU till år 2030. Utöver det föreslås att fossila drivmedel ska vara helt utfasade i Sverige till år 2040.

Orsaken är att transporter och arbetsmaskiner idag står för 40 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige. En omställning till batteri- eller vätgasdrivna personbilar skulle alltså ge en positiv klimateffekt.

Men förslaget betyder inte att alla bilar med förbränningsmotor kommer förbjudas senast 2040. Begagnatmarknaden kommer leva kvar, men utredning vill även se en övergång till ”långsiktigt hållbara förnybara drivmedel”. Fokus på användning av dessa drivmedel ska däremot vara arbetsmaskiner, flyg och fartyg samt andra områden där elektrifieringen är mer utmanande än för personbilar.

Förhoppningen är att antalet elbilar ska öka i tillräckligt snabb takt för att kunna frigöra användningen av de förnyelsebara drivmedlen där de behövs. Enligt Sven Hunhammar kommer behovet därför inte bli särskilt högre år 2040 än vad det redan är idag.

När andra länder som Storbritannien har satt upp datum för ett stopp för försäljning av fossilbilar har det handlat om nationella mål. Intressant är därför att utredningen föreslår att Sverige ska verka för ett försäljningsstopp av nya bilar med förbränningsmotorer i hela EU. Det ska ske helst till år 2030 eller senast 2035.

Men utredningen menar att ett förbud i Sverige skulle strida mot EU:s regelverk och att hela unionen därför måste innefattas av reglerna för att de ska få verkan. Förbudet bör även innefatta lastbilar, men först några år senare.

Samtidigt bör ett nationellt mål för Sverige sättas upp som innebär att endast nya bilar med nollutsläpp ska få säljas från år 2030.

För att lyckas med en snabb elektrifiering av vägtransporter trycker utredningen på behovet av förbättrad laddinfrastruktur, enklare regler och bättre möjligheter att kunna ladda hemma i flerbostadshus.

Utredaren Sven Hunhammar ser även positivt på den tekniska utvecklingen kring elbilar. Den rör sig i en takt som han menar bidrar till att omställningen till eldrift kan ske både snabbare och enklare än vad som ansågs möjligt för några år sedan.

Presentationen av utredningen sker av miljö- och klimatminister Per Bolund klockan elva idag.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: