Utvecklar Volkswagen en vätgasbil med 200 mils räckvidd?

Carl Undéhn

Carl Undéhn

7 nov 2022

När det kommer till elektrifieringsstrategi är Volkswagen tydliga med att det är batterier och inte bränsleceller som gäller. Tidigare koncernchefen Herbert Diess gick flera gånger ut och menade att det är industrin och inte transporter som bör använda vätgas.

Hans efterträdare på chefsposten, Porsches chef Oliver Blume, verkar inte ha någon annan uppfattning i frågan.

Utåt är linjen alltså klar. Men internt är kanske tongångarna kring vätgasens vara eller icke vara lite annorlunda. På koncernens hemsida står det också att ”Volkswagen Group Research fortsätter att utforska bränslecellstekniken”.

Enligt en patentansökan som lämnades in 2020 och godkändes kan det handla om utveckling av en ny typ av bränslecell som både är billigare och ger längre räckvidd än de som används idag.

Patentansökan lämnades in gemensamt av Volkswagen AG och det tyska företaget Kraftwerk Tubes, vars chef Sascha Kühn också bekräftar samarbetet med Volkswagen i en intervju med Business Insider.

– Den största skillnaden mot bränslecellerna från Hyundai och Toyota är att vi använder ett keramiskt membran i stället för det vanliga plastmembranet. Det är en stor skillnad, säger Sascha Kühn till Business Insider.

Han menar att deras teknik är billigare då det till skillnad från andra bränsleceller inte behövs den dyra ädelmetallen platina i katalysatorn. Just att ersätta platina med andra metaller är något som det forskas om för att sänka kostnaderna för bränsleceller.

Enligt Kraftwerk Tubes är priset inte den enda fördelen med deras lösning. Även räckvidden per tank kan bli betydligt bättre än idag.

Vid en rekordkörning har Hyundais vätgasbil Nexo till exempel kört 90 mil på en tank.

Toyotas vätgasbil Mirai slog det rekordet genom att köra 135 mil på en tank av två förare som var specialtränade i effektiv körning.

Men Kraftwerk Tubes menar att deras bränslecell gör det möjligt att köra 200 mil på en tank. Bland annat genom effektiv användning av spillvärmen på upp till 400 grader.

– Det har du inte med en batterielektrisk drivlina. Via en värmeväxlare kan värmen användas för att driva både ett uppvärmningssystem och ett luftkonditioneringssystem utan att förbruka ytterligare el, säger Sascha Kühn.  

I dagsläget är det endast Toyota och Huyndai som serietillverkar personbilar med bränsleceller. Men BMW har den senaste tiden blivit alltmer intresserad av tekniken och bygger nu en version av suven X5 med bränsleceller i liten skala. Från 2025 vill BMW komma i gång med volymtillverkning av vätgasbilar.

Om även Volkswagen vid sidan av miljardsatstningar på batterfabriker och elbilar även planerar att lansera modeller med bränsleceller är trots patentet oklart.

Och Kraftwerk Tubes ser inte att deras teknik är något exklusivt för Volkswagenkoncernen.

– Oavsett tillverkare är vårt mål att vår teknik ska finnas på marknaden i en serietillverkad modell år 2026. Vi talar om storleksordningen 10 000 fordon fördelade på flera biltillverkare, säger Sascha Kühn till Business Insider.

Om tekniken håller vad den lovar och är möjlig att tillverka återstår att se. Innan Kraftwerk Tubes försökte sig grundaren Sascha Kühn på ett annat projekt med ”mini-kraftverk” som powerbanks för mobiltelefoner. Tanken var att driva dem med samma gas som används i cigarettändare.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons:
Annons: