Västerås och Skellefteå kvar i batteriracet

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

4 jul 2017

Tio orter har blivit två. Bara Västerås och Skellefteå återstår när Northvolt ska välja var man ska bygga sin första batterifabrik. Nu ska det svenska företaget inleda samråd med berörda aktörerna i förhoppningen om att snabbt beviljas miljötillstånd.

– Vi håller ett väldigt högt tempo, men det är en nödvändighet för att vi ska kunna ta en ledande roll på den europeiska marknaden och kunna möta en växande efterfrågan på batterier. Förutsättningarna för att få till stånd en noggrann, professionell och skyndsam miljöprövning är avgörande. Därför går vi vidare med parallella samrådsprocesser med två orter, säger Northvolts vd Peter Carlsson

Samrådsprocessen inleds under hösten och ingår i underlaget för tillståndsansökan som kommer att lämnas in till mark- och miljödomstolen.

Företaget har fört diskussioner med ett 40-tal orter och för drygt två månader sedan meddelade man att bara tio återstod, åtta i Sverige och två i Finland. Och nu återstår alltså bara Västerås och Skellefteå.

Båda orterna anses ha mycket goda förutsättningar för etableringen: tillgång till mark, energi och goda logistiska förbindelser. Beslutet har även påverkats av faktorer som möjligheterna att attrahera kvalificerad arbetskraft, lokala förutsättningar för att skapa ett kluster av batterikompetens och engagemang från lokala beslutsfattare och näringsliv.

– Efter en djuplodande analys av tio mycket intressanta alternativ för Northvolts första fabrik har vi efter en samlad bedömning landat i att det finns bäst förutsättningar i dessa två orter. Elektrifiering och lagring av förnybar energi är nyckeln till ett koldioxid-neutralt samhälle och vi har mötts av ett fantastiskt engagemang i vår dialog med lokala företrädare i både Skellefteå och Västerås, säger Carlsson.

 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!