Elbilen logo Meny

Verkstäder tar fram gemensam standard för elbilar

Antalet elbilar ökar, men ännu är långt ifrån alla bilverkstäder vana att hantera dem. Med ny teknik kommer både nya uppgifter och utmaningar. För att göra arbetet säkrare och bättre har organisationen Sveriges Fordonsverkstäders Förening tillsammans med Bil Sweden och Motorbranschens Riksförbund (MRF) tagit fram en gemensam branschstandard för hantering av elbilar.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening har redan tidigare varnat för att det finns för lite kunskap kring elbilar ute bland landets verkstäder. Om det kommer in en krockad laddhybrid eller elbil finns det en risk att även batteriet blivit skadat vilket kan leda till så kallad termisk rusning och brand.

– Vi får ofta frågor som rör just elfordon och säkerheten kring dessa. Nu har vi en bra grund i form av den nya branschstandarden. Med den nya standarden minimeras riskerna och fler verkstäder har möjlighet att utföra arbete på elfordon, säger Henrik Idermark som är elfordonsansvarig på MRF.

Stort fokus ligger inte helt oväntat på en säker hantering av el med olika kategorier beroende på riskbedömning och anpassade krav på skyddsutrustning och utbildning efter det.

– Att arbeta på ett spänningssatt högvoltssystem kan innebära livsfara, om man inte vet vad man gör. Därför är det så viktigt att vi nu har en branschgemensam standard med riktlinjer som leder till ökad säkerhet på Sveriges verkstäder, säger Mazdak Haghanipour, Teknisk Specialist på BIL Sweden.

Problematiken med just krockade fordon och risken för termisk rusning av batterierna är däremot ännu helt löst. Arbetet med att utforma standarder även för det är däremot i full gång.

Carl Undéhn

Carl Undéhn

PUBLICERAD: 2021-09-14