Vilseledande reklam för Jaguar I Pace – fälls av RO

Lotta Hedin

Lotta Hedin

5 okt 2020

”Jaguar I-Pace – En rymlig suv utan utsläpp”. Så löd rubriken i en annons som publicerades på nyhetssajten Omni.se. Annonsen anmäldes till Reklamombudsmannen, RO, som nu konstaterat att den innehåller ett vilseledande miljöpåstående och strider mot Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Den som anmälde reklamen tvivlade på att Jaguar kan tillverka en bil utan utsläpp, och pekade på att ”metaller, plaster, färger och batterier – allt genererar utsläpp vid tillverkning.”

Annonsören BC Sweden AB menar att syftet vara att informera om att annonsören har en helt eldriven bil, Jaguar I-PACE, vilken vid körning genererar noll avgasutsläpp.

Efter att företaget fått kännedom om anmälan ändrades rubriken från ”utan utsläpp” till ”utan avgasutsläpp”. Enligt BC Sweden hade den ursprungliga rubriken sitt ursprung i en europeisk kampanj vid namn ”zero tailpipe emission”, vilket företaget i efterhand insett skulle ha översatts till ”avgasutsläpp vid körning”. Förutom att ändra rubriken la man också till en bränsledeklaration.

En rättelse i efterhand är i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig, skriver Reklamabudsmannen.

Reklamombudsmannen som finansieras av reklam, annons- och mediebranschen, utdömer inte några sanktioner i form av avgifter, skadestånd eller böter. Syftet är att offentliggöra reklam som strider mot reglerna.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!