Volkswagen investerar i solid state-batterier

Lotta Hedin

Lotta Hedin

5 okt 2020

Volkswagenkoncernen ökar sin andel i det amerikanska batteribolaget QuantumScape och gör en tilläggsinvestering på upp till 200 miljoner USD. Målet är att driva på utvecklingen av solid state- teknologi, som förväntas ge batterier med större räckvidd och kortare laddningstider.

Volkswagenkoncernen och QuantumScape har ett samriskbolag sedan 2018, med syfte att få till en industriell produktion av solid state-batterier.

– Vi gör tekniska framsteg med vår partner QuantumScape. Denna tilläggsinvestering kommer effektivt att stärka och påskynda vårt gemensamma utvecklingsarbete, säger Thomas Schmall, styrelseordförande för Volkswagen Group Components, med ett helhetsansvar för batterier.

Nu planerar de båda parterna att sätta upp en pilotanläggning. Var och när framgår inte, men planerna är tänkta att ta en fastare form under året, skriver Volkswagen.

– Volkswagen gör e-mobiliteten tillgänglig för alla. En stark position inom batterier är en avgörande faktor i detta avseende. Vi säkerställer vår globala leverantörsbas med effektiva tillverkare, vi bygger gradvis upp tillverkningskapaciteten och driver utvecklingen av banbrytande solid-state batteriteknologi. Vårt fokus i detta sammanhang är långsiktiga strategiska partnerskap, säger Frank Blome, chef för battericellsaffären på Volkswagen Group Components.

Volkswagenkoncernen har samarbetat med QuantumScape sedan 2012 och är med den tidigare investeringen på över 100 miljoner USD den största aktieägaren från bilbranschen.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!