Volkswagen skapar nytt bolag för tillverkning av katodmaterial

Carl Undéhn

Carl Undéhn

26 sep 2022

Ännu dominerar Asien tillverkningen av batterier. Men med över 40 planerade batterifabriker är Europa på väg att etablera en ny jätteindustri. Och med Northvolt ligger Sverige redan långt fram i utvecklingen.

Nu meddelar Volkswagen att de startar ett nytt gemensamt bolag med belgiska materialkoncernen Umicore för egen tillverkning av katoder och batterimaterial. Tillsammans går de båda bolagen in med 3 miljarder Euro, omkring 32 miljarder kronor, i den gemensamma satsningen.

Produktionen ska vara igång år 2025, lagom till att Volkswagens egna batterifabrik i tyska Salzgitter ska vara klar.

Tillverkning av battericeller i Salzgitter

Till 2026 planeras en årskapacitet på 40 GWh cellmaterial. Innan 2030 ska det ha ökats till 160 GWh, vilket enligt Volkswagen är tillräckligt med katodmaterial till över 2,2 miljoner elbilar.

– Vi bygger upp en hållbar och transparent leverantörskedja med höga miljömässiga och sociala standarder och lokaliserar värdeskapandet här i Europa, säger Volkswagens tekniske chef Thomas Schmall.

Även om Volkswagen trycker på att det handlar om europeisk produktion måste nödvändiga material för batterier ändå köpas in från olika delar av världen. De båda bolagen vill därför samarbeta kring inköp av hållbart framställda råmaterial för batteritillverkning. Det finns även planer på gemensam återvinning av uttjänta batterier.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: