Volkswagenchefen skickar önskelista till Tysklands kommande regering

Carl Undéhn

Carl Undéhn

28 sep 2021

I söndags var det val i Tyskland och utan någon tydlig vinnare kommer det krävas svåra koalitionsförhandlingar mellan tre partier för att få till en regering. Tyskland har Europas största bilindustri inom sina gränser. Med tillverkning av Volkswagen, Daimler, BMW och snart även Tesla har tysk politik även stor påverkan för framtidens bilindustri.

Chefen för Volkswagenkoncernen, Herbert Diess, passar därför på att lansera en önskelista på Twitter med tio punkter på saker Volkswagen anser bör ingå i förhandlingarna.

Listan innehåller en blandning gröna och teknikfrämjande förslag som innebär fördelar i omställningen till eldrift.

Bland annat trycker han på ett slut för statliga subventioner av fossila bränslen och införandet av en koldioxidskatt på 65 Euro per ton till år 2024 i stället för dagens tyska mål på 45 Euro per ton. Sverige var 1991 först i världen med att införa en koldioxidskatt och det är något som Herbert Diess tidigare lyft fram som ett lyckat exempel för att minska utsläppen.

Utbyggnaden av förnyelsebar energi måste snabbas på och nå upp till minst 255 GW år 2030, staten bör bidra till en snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen och fokusera på att tjänstebilar är eldrivna. I en av punkterna understryker han återigen att vätgas behövs för att ställa om energikrävande industrier och alltså inte lämpar sig för transporter.

Önskemål enligt VW:s strategi

Det är alla saker som är helt i linje med Volkswagens egen strategi när det kommer till koncernens omställning till eldrift. Herbert Diess har flera gånger tryckt på att elbilar måste laddas med grön el för att få ett bättre klimatavtryck än fossilbilar. En förbättrad laddinfrastruktur är också det avgörande för att Volkswagen ska lyckas med sin satsning på batteridrift i både personbilar och lastbilar. Volvo och Mercedes samarbetar kring bränsleceller för lastbilar och vill därför att staten ska hjälpa till med utbyggnaden av vätgaststationer, men det är något som Volkswagen alltså inte håller med om.

Och om den stora och viktiga tjänstebilssektorn blir eldriven är det nog något som ger klirr i kassan hos Volkswagen.

Något årtal för när Volkswagen helt slutar tillverka bilar med förbränningsmotorer bjuder koncernchefen fortfarande inte på. Däremot en önskan om att göra städer bättre med statliga stöd till cyklar, elcyklar och eldrivna bildelningstjänster – något som Volkswagen också erbjuder med tjänsten We Share.

Kritiseras av medier

Listan avslutas med att framtiden är självkörande och att det därför behövs ett 5G-nät som täcker hela landet. Bristande mobiltäckning i vissa delar av Tyskland har seglat upp som ett stort ämne på senare år. Orsaken anses vara dåliga avtal med de privata mobiltelefonbolagen när tillstånden för dagens nät förhandlades, ett misstag som alltså inte får ske igen.

Sammanfattat innehåller önskelistan krav på en betydligt mer ambitiös energipolitik och snabbare omställning till eldrift. Men tilltaget möter också kritik i tyska medier.

Att koncernchefen för en av landets största företag dikterar ämnen som bör ingå i en koalitionsförhandlingarna förvånar, men beskrivs också som ett smart drag för att få igenom en politik som stödjer koncernens strategi.

Förhandlingarna för en ny regering väntas pågå minst fram till jul. Återstår alltså att se om Herbert Diess och Volkswagen får något från sin önskelista som julklapp.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!