Volvo, IKEA och Vattenfall vill förbjuda förbränningsmotorer till 2035

Carl Undéhn

Carl Undéhn

28 apr 2021

I ett öppet upprop till EU-kommissionen kräver27 stora företag inom olika branscher att bilarmed förbränningsmotorer ska förbjudas inom unionen senast år 2035. Bland företagen som skrivit på hittas bland annat IKEA, Volvo och Vattenfall.

Uppropet kallas ”icephaseout” och har tagits fram av organisationen Transport & Environment som verkar för en omställning till mer eldrift inom EU.

Som argument pekas på att biltransporter står för 15 procent av Europas koldioxidutsläpp. Andra faktorer som lyfts fram är att importen av olja till EU uppgår till 200 miljarder Euro årligen.

– Volvo Cars är glada över att delta i detta upprop till EU-kommissionen att föreslå ett slutdatum för nyförsäljning av bilar med förbränningsmotorer inom EU till 2035. Ytterligare åtgärder behövs också för att i EU öka kunders krav på elektrifierade fordon, inklusive en snabb utbyggnad av en omfattande laddinfrastruktur, sa Anders Kärrberg som global hållbarhetschef hos Volvo Cars till Transport & Environment.

Tidigare i år meddelade Volvo att de endast kommer sälja elbilar från år 2030.

Till samma år säger Vattenfall att de vill elektrifiera alla sina fordon som en del i att uppnå ett fossilfritt samhälle.

– Marknaden för elbilar kommer fortsätta växa under kommande år och Vattenfall vill bidra till EU:s ambitiösa mål genom att fortsätta bygga ut ett av de största laddnätverken i Europa tillsammans med våra partners, säger Tomas Björnsson som är chef för e-mobility hos Vattenfall.

Genom att bestämma ett datum då förbränningsmotorer förbjuds vill deltagarna skicka en tydlig signal till både tillverkare och underleverantörer att ställa om till eldrift.

Andra företag som skrivit under hittills är bland andra Coca Cola, Uber, Sky och SAP.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: