Volvo Lastvagnar och OKQ8 samarbetar kring snabbladdare för lastbilar

Carl Undéhn

Carl Undéhn

6 maj 2022

OKQ8 och energibolaget Skellefteå Kraft samarbetar redan kring att bygga snabbladdare. De första sattes upp i Örebro i slutet på förra året. Totalt ska det byggas 800 laddplatser med effekt på 150 kW vid 300 av OKQ8:s stationer.

Men det räcker inte med att enbart erbjuda laddning till personbilar. Tillsammans med Volvo Lastvagnar samarbetar OKQ8 nu kring utbyggnad av laddinfrastruktur för eldrivna lastbilar. Som hjälp till satsningen har de båda bolagen ansökt om pengar från Energimyndighetens satsning på 550 miljoner kronor för elektrifiering av tunga transporter. Aktörer kan där gå samman för att bli så kallade ”elektrifieringspiloter” och få ersättning för hela investeringskostnaden.

Tillsammans planerar OKQ8 och Volvo Lastvagnar att bygga 44 laddstationer som totalt kommer ha omkring 90 laddpunkter. Laddeffekten ska vara på 350 kW och även om Volvo Lastvagnar är drivande i projektet ska laddarna vara öppna för alla. Det är också ett krav för att kunna ansöka om investeringsstödet från Energimyndigheten.

Här planeras snabbladdarna att byggas

De flesta laddstationer, 29 stycken, ska hamna hos Volvo Lastvagnar och dess återförsäljare. Resterande byggs vid OKQ8:s stationer och i båda fallen ska de spridas ut kring stora vägar i hela landet. Enligt de båda företagen har platserna valts ut för att göra det möjligt med eldrivna transporter ”mellan alla logistiskt viktiga punkter i Sverige”.

Energimyndigheten väntas ge svar i juni kring stödet. Godkänns ansökan räknar Volvo Lastvagnar och OKQ8 med att de första laddstationerna kommer vara på plats någon gång under nästa år.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: