Volvo och Daimler går samman kring vätgasteknik

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

5 okt 2020

Volvokoncernen och Daimler Truck AG har planer på ett samarbete kring vätgasdrivna fordon. Målet är att producera och tillverka bränslecellssystem för bland annat tunga fordon och ambitionen är serieproduktion av tunga bränslecellsfordon under andra halvan av 2020-talet.

De båda företagen har därför skrivit under ett preliminärt icke-bindande avtal om att bilda ett nytt samriskbolag, av vilket Volvokoncernen skulle förvärva 50 procent för omkring 600 miljoner euro, motsvarande 6,5 miljarder kronor. Det slutliga avtalet väntas vara klart under sommaren eller hösten.

– Elektrifiering av vägtransporter är en avgörande byggsten när det gäller att leverera den så kallade gröna given för ett klimatneutralt Europa [till år 2050, reds anm] och på sikt också på vägen mot en klimatneutral värld, säger Volvos vd och koncernchef Martin Lundstedt. 

– Att använda väte som en bärare av grön el för elektriska lastbilar på långa sträckor är en viktig pusselbit, och ett komplement till batteridrivna fordon och förnybara bränslen. Genom att kombinera Volvokoncernens och Daimlers erfarenhet inom det här området kan vi öka hastigheten i den här utvecklingen, vilket är bra både för våra kunder och för samhället i stort.

– Med det här samriskbolaget visar vi tydligt att vi tror på bränsleceller för kommersiella fordon, säger Lundstedt.

– Men för att göra visionen till verklighet är det viktigt att även andra företag och institutioner stödjer och bidrar till utvecklingen, inte minst när gäller att etablera den nödvändiga infrastrukturen för bränslet,

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!