Volvo och Ford uppmanar EU att införa fossilbilsstopp 2035

Carl Undéhn

Carl Undéhn

17 maj 2022

Förra veckan röstade EU-parlamentets klimatutskott för kommissionens klimatplan ”Fit for 55”. Med det togs ett stort steg mot att förslaget med ett stopp för bilar med förbränningsmotor från 2035 faktiskt blir verklighet.

Genom fortsatt skärpta utsläppsregler kommer endast nya person- och transportbilar med nollutsläpp kunna registreras in i EU efter 2035 – vilket betyder endast att endast bilar med eldrift tillåts.

Nu ger även Volvo Cars och Ford sitt stöd till ett fossilbilsstopp i Europa från 2035. Tillsammans med 26 andra företag, där ibland svenska Vattenfall, har de skrivit under ett brev med uppmaningen till EU:s beslutsfattare.

Med ett beslut om fossilbilsstopp från 2035 kan de sista bilarna med förbränningsmotor vara borta från vägarna till år 2050. Genom det kan EU klara målsättningen om att vara klimatneutralt då.

Även länder utanför EU som Storbritannien och Norge har redan satt upp nationella mål för fossilbilsstopp. Biltillverkarna ser vart vinden blåser och bland annat Volvo, Audi, Mini, Renault och Stellantiskoncernen har satt egna datum för när de endast ska tillverka elbilar – i alla fall för den europeiska marknaden.

– Volvo Cars planerar att bli ett företag som tillverkar helt eldrivna bilar senast 2030 och stöder ett slut på försäljningen av fordon som drivs med fossila bränslen i Europa senast 2035. Detta skulle inte bara vara i linje med målen i Parisavtalet, som kräver 100 % försäljning av fordon utan avgasutsläpp i Europa senast 2035, utan det är också helt enkelt rätt sak att göra, säger Volvo Cars vd Jim Rowan i ett uttalande.

Uppmaningen att inför ett försäljningsstopp för fossilbilar från 2035 kommer också med kravet att EU ska ha obligatoriska mål för laddinfrastruktur. Exakt vilka mål det skulle handla om nämns inte. Svenska Vattenfall säger i ett uttalande att de i alla fall vill bidra till det.

– Marknaden för elfordon kommer att fortsätta att mogna under de kommande åren och Vattenfall kommer att bidra till de ambitiösa EU-målen genom att fortsätta bygga ut ett av de största laddningsnäten i Europa tillsammans med partners, säger Tomas Björnsson som är vd för InCharge hos Vattenfall.

När EU-parlamentets klimatutskott röstade för ”Fit for 55” kom det också med påpekandet att det behövs stöd till bilindustrin och de som arbetar inom den för att klara omställningen.

Det är något de 28 företagen som skrivit under brevet nu också vill se.

Företagen som skrivit under brevet är: Allego, An Post, Arrival, AVERE, Ball, ChargePoint, Currys, Danfoss, EDP, EVBox, FastNed, Ford, Greenway, Grundfos, Iberdrola, LeasePlan, Li-Cycle, Novo Nordisk, Sanofi, SAP Labs in France, Solar Group, Tesco, Uber, Unilever, Vattenfall, Volvo Cars, Vulcan, Zurich.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: