Volvochefen: ”Euro7-regler hotar utveckling av eldrivna lastbilar”

Carl Undéhn

Carl Undéhn

18 jan 2023

På vägen mot att endast tillåta försäljning av utsläppsfria nya personbilar och lätta lastbilar inom EU ska utsläppsreglerna skärpas. Utsläppsstandarden Euro7 är planerad att införas 2025. Flera biltillverkare som Audi har sagt att Euro7 innebär så höga krav att det inte längre lönar sig att vidareutveckla dagens förbränningsmotorer.

Efter långa förhandlingar ser utsläppskraven nu ut att skärpas mindre än vad som tidigare sagts. Exakta gränsvärden för Euro7 finns ännu inte. Men enligt förslaget ska de nya reglera vara ”bränsle- och teknikneutrala”. I praktiken innebär det samma gränsvärden oavsett om motorn drivs med bensin, diesel eller el.

Men kritiken mot Euro7 fortsätter komma från industrin och uppges nu även kunna hota omställningen till eldrivna lastbilar. Det menar Martin Lundstedt, chef för Volvokoncernen. I ett långt inlägg på sin LinkedIn-profil ger Martin Lundstedt sin syn på saken.

Volvokoncernens vd Martin Lundstedt

Grundproblemet är enligt honom att Euro7-reglerna ger lite positiv effekt vad gäller minskade utsläpp men samtidigt ställer stora krav på utveckling hos tillverkarna. Investeringar och teknisk kunskap riskerar då att flyttas från utveckling av eldrivna modeller till utveckling av motorer.

”Euro Vll innebär stora hinder för tillverkarna och våra partner i leveranskedjan att fortsätta sin snabba övergång till nollutsläpp”, skriver Martin Lundstedt i sitt inlägg på LinkedIn.

Han menar också att EU-kommissionens mål för elektrifiering av lastbilar ligger långt under vad Volvo och andra tillverkare har satt upp.  

”Volvokoncernen har åtagit sig att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser från lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marina lösningar senast 2040, skriver han.

Han vill därför se tydliga politiska riktlinjer och mer stöd för att både lastbilstillverkare och kunder enklare ska kunna byta ut diesellastbilar till eldrivna. Som exempel nämnder han de stora subventioner och skattelättnader som nu finns i USA för grön teknik.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons:
Annons: