VW inviger mobila laddstationer

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

28 dec 2018

Mobila laddstationer baserade på ett batteripaket på 360 kilowattimmar – så vill Volkswagen ladda framtidens elfordon. När energin börjar ta slut byts batteripaketet ut mot ett fulladdat och det finns också möjlighet att ladda upp det med 30 kilowatt från elnätet.

Fyra fordon – allt från elcyklar till elbilar – kan laddas samtidigt, två med likström och två med växelström. Laddhastigheten är upp till 100 kilowatt och företaget räknar med relativt korta laddsessioner, då ett batteripaket på 360 kilowattimmar enligt beräkningarna ska räcka till omkring 15 fordon.

Tekniken bygger på Volkswagens elbilsplattform MEB och efter hand som bilarnas batteripaket blir uttjänta ska de återanvändas i det batteribaserade laddsystemet.

De första laddstationerna tas i bruk redan nästa år. Först ut blir staden Wolfsburg, där Volkswagen har sitt huvudkontor. Därefter följer mobila laddstationer i andra tyska städer.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: