VW:s vd: Sluta gynna dieselfordon

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

12 dec 2017

Volkswagens vd vill se ett slut på skattelättnader för diesel. Matthias Müller vill i stället att subventionerna flyttas till elfordon, skriver tyska Handelsblatt i en artikel med rubriken ”Diesel Wahnsinn ist vorbei” – alltså ”dieselvansinnet är över”.

– Om skiftet till miljövänliga elbilar ska bli av kan vi inte fortsätta med att subventionera dieselmotorer, säger han till den tyska tidningen (betalvägg).

– Vi kan överleva det utan att gå igenom en existentiell kris, säger han också utan att precisera huruvida han med ”vi” avser Volkswagen eller bilindustrin.

Volkswagen har under lång tid byggt sin verksamhet på dieselfordon, så uttalandena kan förefalla överraskande. Sanningen är dock att den tickande bomb som utgjordes av bland annat Volkswagens manipulerade utsläppssiffror, ”Dieselgate”, har tvingat Müller att tänka om inför en era när eldrift börjar efterfrågas – eldrift till en rimlig kostnad.

För Sveriges del handlar det i år för transportnäringen om en skatteskillnad på närmare 18 öre per kilowattimme mellan diesel och bensin, konstaterar Naturvårdsverket i en rapport.

Under rubriken Potentiellt negativa miljöeffekter står det: ”Biltrafik med dieseldrivna bilar och lastbilar kan ske till lägre kostnad än annars, vilket påverkar efterfrågan på denna trafik. De negativa miljöeffekterna blir ökade utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser, luftföroreningar, buller och intrång i naturmiljöer mm. En ökning av andelen dieselfordon i fordonsflottan medför ökade problem med luftkvaliteten i städer. Utsläppen av kväveoxider och partiklar beräknas fortsatt vara för höga i stadsmiljö Personbilarnas utsläpp ökar som ett resultat av fler dieseldrivna bilar som inte har så effektiv rening av kväveoxider.”

Under rubriken Potentiellt positiva miljöeffekter står det: ”Inga.” Se hela rapporten här (nedladdning av PDF).

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: