Yngre stadsbor mest positiva till fossilförbud

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

5 okt 2020

Yngre strorstadsbor är mest positiva till att förbjuda nya bensin- och dieselbilar. 40 procent av de tillfrågade 16–34-åringarna är positiva till ett sådant förbud, enligt en undersökning som Kantar Sifo har genomfört på uppdrag av bilförmedlaren KVD bil. Lika många är negativa till förslaget.

Bakgrunden till undersökningen är regeringens utredning kring huruvida ett förbud mot försäljning av nya fossilbränslebilar ska införas 2030. Detta för att nå målet om en 70-procentig minskning av utsläppen från vägtrafik jämfört med 2010.

Bland 56–79-åringarna anser bara 27 procent att nya fossilbränslebilar bör förbjudas. I åldersgruppen 35–55 är andelen 31 procent. Samtidigt är varannan tillfrågad i åldersgruppen negativ till förslaget.

Undersökningen visar också att boende i de tre storstadsregionerna är mer positiva till ett förbud än boende i andra delar av landet. 39 respektive 28 procent anser att det är ett bra förslag.

Den geografiska skillnaden förvånar inte KVD bils försäljningschef Madeleine Fritz.

– Jag tror alla förstår att vi kraftigt behöver minska vår användning av fossila drivmedel om vi ska klara utsläppsmålet och då är en utfasning av bensin- och dieselbilar helt naturligt. Men det är så klart enklare att vara positiv om man har bra ekonomi eller överhuvudtaget inte är bilberoende.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!