Megawattladdning – morgondagens laddkapacitet

admin

admin

13 mar 2023

För att visa hur morgondagens laddningssystem ser ut för tunga elfordon lanseras nu Megawatt Charging System (MCS) med en extrem laddkapacitet som optimalt ska kunna ladda ström för nästan tio mil på två minuter. 2024 kommer vi att se den på marknaden. Scania är en av kärnmedlemmarna i CharIN som ligger bakom tekniken.

Text: Stefan Nilsson

Tesla visade vägen med sin Tesla Semi där Elon Musks team designade laddkapaciteten för att anpassas till chaufförens kör- och vilotider. Tesla visade upp teknik för laddkapacitet på 1 000 kW, vilket är ungefär tre gånger så mycket som de snabbaste elbilsladdarna i ccs-systemet kan prestera optimalt i dag. 

Charging Interface Initiative, CharIN, är en global förening som vill åstadkomma en standardiserad laddinfrastruktur. Vid det 35:e elfordonssymposiet i juni 2022 introducerades MCS när en Alpitronic-laddare kopplades till en Scania-lastbil, med den nya standardiserade kontakten för MCS och simulerande laddning på 1,2 MW. Denna teknik är tänkt att möjliggöra elektriska lastbilar framöver utan att störa logistikflödena på det europeiska och nordamerikanska transportnätet.

Tekniken börjar ta form och den prototyp av laddkontakt som visats påminner om dagens CCS-kabel, men med tre grova stift.
Kabeln till MCS laddkontakt är tillverkad för att kunna kylas med vätska under laddningen.

– MCS är en milstolpe för särskilt långa transportbilar, där kör- och vilotider måste hållas – kör i 4,5 timmar och vila i 45 minuter. Det kommer att kräva både snabbladdning och hög kapacitet på grund av batteristorleken, säger Fredrik Allard, chef för E-mobility, Scania.

Tekniken börjar ta form och den prototyp av laddkontakt som visats påminner om dagens CCS-kabel, men med tre grova stift. Kabeln är tillverkad för att kunna kylas med vätska under laddning­en. Hela den här laddtekniken är oerhört beroende av temperering av både batterier och utrustning för att kunna leverera den höga laddkapaciteten. 

Precis som med dagens CCS-teknik kommer laddeffekten att styras så att laddcykeln anpassas med lägre ström i inledningen och i avslutningen, och en sänkning av strömmen om kylning respektive värmning inte ger batterierna optimal temperatur. Detta för att batterierna inte ska skadas. 

Till saken hör att lastbilar, bussar, fartyg och flyg som är tänkta användare av den här tekniken har större batterikapacitet än personbilar och därför tillåter att den högre laddströmmen fördelas över battericellerna på ett annat sätt än i en personbil.

MCS-kontakten kommer att placeras på samma plats i lastbilen – vänster framsida bakom första axeln – för att förenkla harmonisering av infrastrukturlayouter enligt tänkt standardisering.

– MCS:n kommer att fungera upp till 3 000 Ampere och 1,25 kilovolt för att leverera upp till 3,75 megawatts effekt vid laddning. För att göra saker så enkelt som möjligt bygger MCS på ett globalt avtal om tekniska specifikationer, med stöd av en stor del av branschen, där CharIN har varit den perfekta inkubatorn som levererar färdigt koncept av MCS som nu överlämnas till att bli iso- och iec-standarder, säger Johan Lindström, teknisk chef VCB Vehicle Technology, Skåne. 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: