Så väljer du rätt laddbox

Lotta Hedin

Lotta Hedin

18 jun 2020

Text: Lotta Hedin | Foto: Tillverkarna

En laddbox gör inte bara hemmaladdningen säkrare – den kan göra det bra mycket smidigare också. Men vad får man för pengarna och vad ska man tänka på vid köp? Vi guidar dig till ett bra boxköp.

I takt med att elbilarna och laddhybriderna vinner mark i Sverige ökar också utbudet av laddboxar på marknaden. Och det är inte så konstigt – för en klar majoritet av elbilsanvändarna sker den mesta av laddningen hemma, på natten. Samtidigt är budskapet från Elsäkerhetsverket tydligt: laddning av elbilar från vanliga uttag rekommenderas inte.

– Vanliga uttag är helt enkelt inte gjorda för att klara en så hög belastning under lång tid och det ökar risken för brand, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket.

Priserna för en laddbox startar på runt 7 000 kronor för de enklaste varianterna, exklusive installation. 

För att laddboxen ska få säljas i Sverige måste den vara godkänd enligt standard och bland annat ha en jordfelsbrytare och DC-läckagedetektering, som förhindrar att ström läcker tillbaka från batteriet till elnätet. 

– Standarder ställer grundläggande krav på säkerhet och funktionalitet, och så länge boxen uppfyller standard kan man ladda vilken elbil som helst i den, förutsatt att man har rätt kontakt, säger Mikael Carlson.

Många bilföretag och återförsäljare har samarbetsavtal med särskilda boxleverantörer, men som elbilsägare är man alltså inte hänvisad till att välja dem för att laddningen ska fungera. Om biltillverkaren skulle ha särskilda krav på användning av en viss utrustning, till exempel för att garantin ska gälla, måste man som kund i så fall få tydlig information om det. 

Utöver de grundläggande kraven på laddboxar finns också en mängd olika funktioner som gör att priserna på boxarna varierar. Det kan till exempel vara:

• Vilken effekt det går att ladda med från boxen (vilket avgör hur snabbt batteriet laddas).

• Om det finns möjlighet till uppkoppling för att styra och följa laddningen i till exempel telefonen.

• Om boxen har en inbyggd elmätare så att man kan särskilja laddningen av bilen från husets övriga elförbrukning.

• Om det finns inbyggd lastbalansering, som sänker laddeffekten till bilen när hemmets totala energianvändning är hög, så att inte huvudsäkringen går.

• Om det finns RFID-läsare, så att användare kan identifiera sig genom att blippa en bricka. På så sätt kan man veta vem som laddar om man är flera användare på samma station.

Det går förstås att bara köpa en box och sedan själv anlita en elektriker. Men många leverantörer erbjuder helhetslösningar, där både själva laddboxen och installationen ingår. Det senare, totalentreprenad, är vad som rekommenderas av kommunernas energi- och klimatrådgivning.  

– Vi tycker att det är bättre om leverantören tar hela ansvaret, så att man har ryggen fri som beställare, säger Linus Dahlin, som arbetar med projektet Fixa Laddboxen och är energirådgivare i Huddinge kommun. 

Laddboxar kan fås med fast kabel, eller separat löstagbar kabel. Om bilar med olika kontakttyper ska kunna ladda vid samma box behöver man förstås en löstagbar kabel. Men om samma bil eller samma typ av bil kommer ladda vid boxen, och kabeln ändå kommer att sitta i för det mesta, kan det vara bättre att välja en fast.

– I Norge har man vid utbyte av gamla laddboxar sett att om man inte drar ur och sätter i sin löstagbara kabel utan låter den sitta, så byggs det på med oxid inne i kontakten. Det är något som på sikt kan förkorta livslängden, säger Mikael Carlson på Elsäkerhetsverket.

Vad gör laddboxen?

Vi bad Patrik Lindergren, grundare av laddboxföretaget Chargestorm, förklara.

– Eftersom det heter laddbox tror många att det är boxen som laddar bilens batteri, men det är det inte. Laddboxen förser bilens ombordladdare med växelström. Ombordladdaren som är inbyggd i bilen omvandlar växelströmmen till likström som den fyller på batteriet med.

Ett vanligt uttag förser ju också bilens ombordladdare med ström. Vad är skillnaden?

– Ett vanligt uttag, och elledningen som går från elcentralen till uttaget, är inte dimensionerade för stark ström under lång tid. En korrekt installerad laddbox blir som en förlängning av din elcentral, utan några svaga punkter mellan bilen och fastighetens elcentral. Sedan måste laddboxen ha vissa säkerhetskomponenter, som egen jordfelsbrytare och skydd för lackade av likström.

Men finns inte de skydden även i klumpen som sitter på laddsladden till vanliga uttaget?

– Jo, från förra årsskiftet måste mode 2-kablar som det heter, ha jordfelsbrytare och skydd för DC-läckage. Men efter klumpen, i uttaget och vidare in i huset, kan det uppstå fel som man inte är skyddad mot på samma sätt som med en riktig box. Boxen kan också ha flera inbyggda funktioner som underlättar för användaren (se artikel här intill).

Går det alltid snabbare att ladda från en laddbox än från ett vanligt uttag?

– De flesta vanliga uttag i privatfastigheter är bara på 10 ampere. Det ger inte så hög effekt, och betyder att det tar lång tid att ladda. En laddbox klarar betydligt mer. Men vilken effekt boxen kan erbjuda bilen beror också på hur mycket ström fastigheten maximalt kan ta ut, alltså hur stor huvudsäkring man har, och om det finns andra saker i fastigheten som drar el samtidigt, som kanske prioriteras först (se lastbalansering). Hur snabbt bilen kan ladda beror också på vad bilens ombordladdare kan ta emot.

Skaffa laddbox

Steg för steg – Så gör det

• Bestäm var du vill/ kan ha laddplatsen. En laddplats på garage eller husvägg är ofta billigare än laddstolpe som brukar kräva mer markarbete.

• Kontakta leverantörer av laddutrustning/elinstallatörer. Kommunernas energi- och klimatrådgivning rekommenderar en totalentreprenad så att samma leverantör ansvarar för utrustning, montering, ledningsdragning och installation.

Begär minst två offerter och jämför priser.

• Se till att leverantören eller annan behörig elinstallatör först kontrollerar att fastighetens elsystem är i gott skick och att elanläggningen bakom laddboxen tål en ökad belastning. Installatören ska också kolla att det finns utrymme för en laddplats på den befintliga säkringsstorleken. Om inte kan man behöva höja säkringen eller köpa utrustning med lastbalansering. 

• Välj vilken typ av laddutrustning du vill ha. Hur hög laddeffekt vill du att boxen ska kunna leverera? Vill du att den ska vara uppkopplad? Fast eller löstagbar kabel? Ska det finnas inbyggd elmätning?

• Kontrollera att leverantören har F-skattsedel och är registrerad hos Elsäkerhetsverket (på elsakerhetsverket.se). Teckna avtal.

• Använd de kablar som din biltillverkare rekommenderar. Undvik helst skarvsladdar.
Källa: Energi- och klimatrådgivningen/fixaladdplats.se, Powercircle/emobility.se, Elsäkerhetsverket.

Så får du bidrag för din laddbox

Sedan i somras s finns det åter möjlighet att få bidrag för installation av laddpunkt för elbil. Ansökan skickas till Naturvårdsverket som är den myndighet som sköter bidraget.

Bidrag till privatpersoner kan betalas ut för hälften av kostnaderna för laddstationen (material och arbetskostnader) till ett maxbelopp på 10 000 kronor per fastighet. 

För att beviljas bidrag måste laddpunkten vara förberedd för elmätning (så att man kan se hur mycket av fastighetens el som går till laddning) och utrustad med typ 2-uttag eller fast typ 2-kabel.

 Ansökan om bidrag ska göras efter att laddstationen har installerats, och måste skickas in senast sex månader efter att arbetet har slutförts. Även organisationer som bostadsrättsföreningar, samfälligheter och företag kan få bidrag för laddplatser. 

Här har reglerna ändrats något, och ansökningsprocessen har enligt Naturvårdsverket blivit enklare än den var 2018. Till skillnad från tidigare kan även organisationer ansöka om bidraget i efterhand. Även här täcker bidraget upp till 50 procent av totalkostnaden, upp till 15 000 kr per laddpunkt.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: