2030-sekretariatet: ”Klimatmål hotade utan stimulans för elbilar”

Carl Undéhn

Carl Undéhn

1 mar 2024

I februari minskade registreringen av eldrivna personbilar med 15 procent, jämfört med samma månad förra året. En utveckling som beskrivs som ”oroande” av branschorganisationen Moblity Swedens vd Mattias Bergman som efterfrågade riktade insatser från regeringen för att öka efterfrågan på elbilar.

Även 2030-sekretariatet, som verkar för att stötta omställningen av transportsektorn för att nå klimatmålen, är inne på samma linje.

– Jimmiepriser på fossila drivmedel, avskaffad elbilsbonus och höga räntor slår sammantaget hårt mot elbilsförsäljningen. Eftersom elektrifieringen av transportsektorn är så central för att nå klimatmålen, behöver vi nu snabbt ny stimulans till framtidens fordon, säger Mattias Goldmann från 2030-sekretariatet.

Att laddhybriden Volvo XC60 och inte en helt eldriven modell toppade registreringen bland laddbara bilar i februari menar han är ett hot mot att Sverige ska uppnå sitt klimatmål. Något som bland annat innefattar att utsläppen från transporter ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med nivåerna år 2010.

För att ändra det behövs ”stimulans för rimligt prissatta nya elbilar” för att fler privatpersoner ska välja eldrift. Den skrotningspremie som regeringen utannonserat men ännu inte presenterat detaljerna kring bör därför komma med ett brett alternativ för att bidra till minskade utsläpp, menar Mattias Goldmann.

– Steget från skrotbil till ny elbil är stort. Därför bör stödet också gälla köp av begagnade el- och gasbilar, samt medlemskap i bildelning och årskort för kollektivtrafiken, säger han.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: