Återvinning ska göra BMW mer oberoende

Carl Undéhn

Carl Undéhn

6 maj 2022

Bristen på halvledare har skapat stora problem i leveranskedjorna för de flesta biltillverkare. Flera röster varnar nu för att omställningen till eldrift ställer branschen inför en ny utmaning med brist på metaller till batterier.

Det varnade BMW-chefen Oliver Zipse för när tillverkaren presenterade siffrorna för årets första kvartal i veckan. Jämfört med första kvartalet förra året visade siffrorna en rejäl ökning på nära 150 procent i antalet levererade elbilar. Till 2025 vill tillverkaren att det ska finnas över två miljoner helt elektriska BMW på världens gator.

Men en fortsatt ökningen av elbilar kan mattas av på grund av brist på råvaror och metaller, menar Oliver Zipse.

– Vi diskuterar med rätta hur vi kan minska vårt beroende av fossil energi. Samtidigt måste vi vara försiktiga så att vi inte skapar nya beroenden någon annanstans. Till exempel innehåller enbart ett batteri flera hundra kilo råmaterial. De flesta av dem utvinns inte i Europa, sa Oliver Zipse.

BMW:s Oliver Zipse

Mer återvunna material vid tillverkning av batterier är en del av lösningen – något som även ger batterier med ett lägre klimatavtryck.

”Cirkulära lösningar” ska därför bli en central del i BMW:s tillverkning. Dels för att de måste, dels för att minska beroendet av importerade råvaror.

– Förutom koldioxidbesparingar spelar frågan om råvarueffektivitet och därmed cirkuläritet en allt viktigare roll. Förra året visade vi med BMW i Vision Circular hur lyxig och samtidigt hållbar mobilitet i stadsmiljö kan se ut, sa BMW-chefen och hänvisade till konceptet som visades upp under bilmässan IAA i september.

BMW i Vision Circular är tillverkad i återvunnet aluminium och stål och har en kaross som ska vara enkel att ta isär för bättre återvinning. Bilens solid state-batteri är naturligtvis tillverkade med återvunna metaller.

Problemet är bara att i Vision Circular visar hur BMW föreställer sig en lyxig, urban och hållbart tillverkad bil först 2040. Dit är det ännu långt kvar.

Oliver Zipse och andra i BMW:s ledning har också flera gånger motsatt sig olika former av förbud mot bilar med förbränningsmotor. Som argument lyfts ofta problemet med att biltillverkare är beroende av importer av metaller från ett fåtal länder och utanför Europa.

Men en del av tänket hos konceptet i Vision Circular kan komma att sättas i produktion redan tidigare än 2040. Precis som Mercedes har också BMW slutit ett avtal med svenska H2 Green Steel om leveranser av stål som tillverkats fossilfritt med hjälp av grön vätgas. Volvo har avtal med ett annat svenskt projekt, Hybrit, om leveranser av fossilfritt stål.

I BMW:s fall ska det fossilfria stålet börja levereras 2025, men det är oklart hur stora mängder det handlar om.

– På lång sikt är cirkularitet den strategi som kraftigt minskar beroendet av ständiga nya råvaror. Fram till dess är det bara teknisk mångfald och förekomsten av alternativ som skapar flexibilitet, sa Oliver Zipse.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: