Bilindustrin kritisk till föreslagen utsläppsminskning

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

12 sep 2018

EU:s planer för omställningen till utsläppsfria fordon är orealistisk. Detta enligt fordonsbranschens samarbetsorganisation European Automobile Manufacturers’ Association (Acea).

Uttalandet gjordes efter att EU-parlamentets miljöutskott föreslog en minskning utsläppen från person- och skåpbilar med minst 45 procent fram till 2030.

– De extremt stränga minskningarna som man har bestämt sig för är helt orealistiska, eftersom de skulle kräva ett plötsligt skifte till eldrivna fordon. Förutsättningarna för detta seismiska skifte finns inte och kunderna är ännu inte redo att gå över till helelektriska fordon, säger Aceas generalsekreterare Erik Jonnaert.

Samtidigt förbereder sig flera av medlemsföretagen, däribland BMW, Volkswagen och Volvo, för framtiden genom att utveckla nya elbilsmodeller.

Att så är fallet har inte undgått Jonnaert.

– Vi är fast beslutna om att sträva mot utsläsfria transporter, men den förändringen måste göras i en hanterbar takt.

Utvecklingen på personbilsmarknaden i flera länder talar mot Aceas analys att folk ännu inte är redo. De ekonomiska fördelarna för elbilsägare i Norge och införandet av bonus-malus-systemet i Sverige visar att det snarare handlar om en kostnadsfråga.

Den svenska branschorganisationen Power Circle har förvisso skrivit ner sin prognos för antalet laddbara bilar på landets vägar vid årsskiftet, men detta beror till stor del på att tillverkarna inte kan möta efterfrågan på elbilar.

Samtidigt verkar ännu en flaskhals i produktionen – tillgången på batterier – bli mindre av ett problem för Europeiska biltillverkare, detta då det finns planer på flera stora batterifabriker i Europa.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!