Bygget av Volvos batterifabrik i Göteborg går framåt

Carl Undéhn

Carl Undéhn

8 mar 2024

Inom det gemensamma bolaget Novo Energy ska Volvos och Northvolts batterifabrik i Göteborg bli verklighet. Efter att miljötillstånden var på plats i somras inleddes markarbeten för fabriken förra hösten. 2026 väntas produktionen av vad som beskrivits som ”skräddarsydda” batterier för Volvos elbilar komma i gång.

Nu har en symboliskt viktig milstolpe ägt rum när hörnstenen för fabriken har lagts på plats. För det var för Volvo Cars vd Jim Rowan, Northvolts vd Peter Carlsson och Novo Energys vd Adrian Clarke alla på plats vid Torslanda i Göteborg. Batterifbriken uppförs i direkt anslutning till den nya anläggningen för batterimontering som ska uppföras där.

Genom det måste cellerna från batterifabriken endast transporteras en kort sträcka för att kunna monteras in i batteripaket. Någon tillverkning av elbil sker däremot ännu inte hos Volvo i Göteborg, utan i belgiska Gent och i Kina.

Årskapaciteten är upplagd för 50 GWh och på sikt väntas 2.500 personer arbeta i fabriken som ska drivas av fossilfri energi.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: