CTEK står för laddningen till Europas största elbilsgarage i Stockholm

Carl Undéhn

Carl Undéhn

24 maj 2022

Vid Norra Stationsparken i Stockholm byggs just nu ett garage som när det är klart kommer bli Europas största elbilsgarage. Även fossilbilar får ställa sig där, men vid alla av garagets 1 000 parkeringsplatser kommer det finnas en laddplats.

Nu står det klart att det blir svenska CTEK som får storordern att ordna med laddplatser till alla parkeringsgäster. Enligt tidigare uppgifter från Stockholm Parkering uppgår kostnaden för garagets laddinfrastruktur till 24 miljoner kronor.

Stockholm Parkering har också tidigare använt sig av laddlösningar från CTEK vid installation av offentliga laddplatser.

– En satsning av denna storlek visar verkligen att Stockholm vill ligga i täten när Europas huvudstäder nu går över till fossilfria transporter. För oss är det också ett kvitto på att vårt fleråriga samarbete med Stockholm Parkering fortsätter att utvecklas. Näringsliv och myndigheter behöver arbeta nära varandra med mobilitetsfrågor om vi ska kunna uppnå våra uppställda klimatmålen, säger Cecilia Routledge, globalt ansvarig för E-mobility på CTEK.

Med så många laddplatser samlade på en plats finns det risk för att elnätet överbelastas. Det var också en orsak till att uppdraget gick till just CTEK. Med CTEK Nanogrid erbjuder företaget en lösning med dynamisk laststyrning En orsak till att företag erbjuder lösningar för dynamisk laststyrning av elnätet, CTEK Nanogrid.

Från 2026 vill Stockholm stad kunna erbjuda laddplatser i alla parkeringsgarage som de driver.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: