Detroit Electric ska masstillverka elbilar i Kina

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

22 feb 2017

Den amerikanska elbilstillverkaren Detroit Electric ska tillverka bilar i Kina. Det anrika företaget, som lades ner 1939, återuppåstod med sportbilen SP:01 och nu är planen att massproducera suvar. Även andra modeller planeras.

Det verkar därmed som att företaget håller fast vid en ”master plan” liknande den som Tesla bygger på. Den sedan som skulle lanseras som företagets andra modell, verkar dock senareläggas.

Samarbetet med China Smarter Energy Group (CSE) och China Yixing Environmental Technology Industrial Park Development Corporation (ES&TP) är minst sagt ambitiöst, enligt Forbes rapportering. Målet är att sälja 100 000 fordon år 2020 och att ha en omsättning på 40 miljarder yuan, motsvarande drygt 50 miljarder kronor. Vinsten på årsbasis beräknas till fyra miljarder yuan, motsvarande fem miljarder kronor.

Läs mer om hur viktigt det är med västerländska märken på den kinesiska marknaden i det senaste numret av tidningen Elbilen.

Läs mer om hur viktigt det är med västerländska märken på den kinesiska marknaden i det senaste numret av tidningen Elbilen.

Detroit Electric lägger beslag på 50 procent av aktierna, medan de kinesiska företagen får 40 respektive 10 procent. Huvudkontoret hamnar i Hongkong, medan produktionen förläggs till Yixing strax väster om Shanghai. Huruvida fordonen är avsedda enbart för den kinesiska marknaden eller för export framgår inte av rapporteringen.

Detroit Electric presenterar en ”master plan”

Anrik elbilstillverkare lanserar roadster

 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: