Efter hotet om säljstopp – så bemöter laddboxtillverkaren kritiken

Lotta Hedin

Lotta Hedin

15 feb 2023

Elsäkerhetsverket riktade nyligen allvarlig kritik mot laddboxtillverkaren Easee, och menade att deras produkter hade så stora säkerhetsbrister att man övervägde att stoppa försäljningen av dem .

Nu har Easee svarat på kritiken.

– Det finns inget lagligt stöd för att utfärda ett försäljningsförbud i Sverige, skriver Easee i ett brev till myndigheten. 

Enligt Elsäkerhetsverkets saknar Easees laddboxar inbyggd jordfelsbrytare trots att det står i bruksanvisningen att det finns, och uppfyller inte heller kraven på DC-skydd. Enligt myndigheten klarar de inte heller överspänningsprov och har brister i märkningen.

Kritiken omfattar Easees boxar Home, Charge och Ready.

I sitt svar framhåller Easee att deras boxar viss uppfyller säkerhetskraven och har inbyggd jordfelsbrytare, men att man delvis valt andra lösningar än de traditionella.

”EU:s produktförordningar tillåter tillverkare att välja hur de uppfyller de väsentliga kraven i lagstiftningen. Tillverkaren kan välja att tillämpa harmoniserade standarder eller använda andra tekniska specifikationer”,  skriver Easee i svaret , och i det nitton sidor långa brevet till myndigheten förklarar man hur säkerhetskraven uppfylls.

Företaget lovar dock att göra informationen i manualen och produktmärkningen tydligare.

Elsäkerhetsverket ska nu granska svaret från Easee, och därefter besluta om man godtar det eller om man kommer gå vidare med ett säljstopp.

– Vi hoppas på att det ska vara klart inom ett inom en till ett par veckor men det kan dröja längre, det beror på hur snabbt vi kan få svar i vissa bedömningsfrågor där vi hämtar in synpunkter från våra konsulter, säger Joel Lee Antman, inspektör på Elsäkerhetsverket.

I ett uttalande som Easee lagts upp på sin hemsida idag skriver företaget att de försäkrar alla sina kunder om att de kan ladda helt tryggt och säkert.

”Easee har över en halv miljon installerade laddare i Europa och har data från 57,3 miljoner genomförda laddningssessioner hittills. Dessa siffror är ett tydligt bevis på att Easees teknologi och funktionalitet ger trygg, säker och effektiv laddning”, skriver företaget.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: